Clybiau

Yn dechrau ym mis Tachwedd 2015, mi fydd Clwb Pêl-droed Merthyr a'r Drenewydd A.F.C. y ddau glwb cyntaf i redeg sesiynau hyfforddi Rydym Yn Gwisgo’r Un Crys, gyda Sir F.C. Casnewydd a AFC Wrecsam
gan ddechrau yn Haf 2016.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mae fwy o wybodaeth a sut i gofrestru eich diddordeb i’w weld isod.

Byw Gyda Iechyd Meddwl?

Byddwch y person diweddaraf i arwyddo!


Clwb Pêl-droed Tref Merthyr.

Ail-ffurfiwyd Clwb Pêl-droed Tref Merthyr yn ddiweddar yn 2010 ond mae ei hanes yn dyddio’n ôl i 1909 pryd y cafodd ei sefydlu’n wreiddiol. Mae’r clwb yn cystadlu yn Adran Gyntaf Cynghrair Pêl-droed Southern, sef 7fed haen pêl-droed yn Lloegr.

Mae’r clwb yn cynnal ei sesiynau hyfforddi Rydym Yn Gwisgo’r Un Crys bob dydd Mawrth am 1.00pm - 2.30pm. Cofrestrwch eich diddordeb yma drwy lenwi’r ffurflen, a byddwn yn cysylltu â chi’n fuan.

Meddai Elliott Evans, y Swyddog Datblygu Cymunedol am gymryd rhan yn y rhaglen: ““Mae agweddau negyddol at salwch meddwl yn broblem fawr ym Merthyr, a thrwy gymryd rhan yn y rhaglen gallwn gael effaith bositif yn syth ar fywyd rhywun. Nid oes neb ym Merthyr wedi cynnig gwneud rhywbeth i geisio taclo’r stigma, felly roeddem yn falch iawn o gael cymryd rhan yn hyn!”

Yma yng Nghlwb Pêl-droed Merthyr, rydym bob amser yn ceisio bod yn rhan o’r gymuned ac mae gennym bresenoldeb amlwg gan fod rhwng 500-600 o’r bobl leol yn dod i wylio’n gemau bob wythnos. Rydym eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i’n cefnogwyr drwy wneud yn siŵr y gall pawb gael rhan yn ein clwb, ac rydym eisiau i bobl weld y gwaith da a wnawn ar y cae ac oddi arno.”

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag
Elliott, Swyddog Datblygu Cymunedol yng Nghlwb Pêl-droed Merthyr Tudful
07495 059663
elliottevans@merthyrtownfc.co.uk


Clwb Pêl-droed y Drenewydd

Mae hanes Clwb Pêl-droed y Drenewydd yn dyddio’n ôl i 1875 pan sefydlwyd y tîm dan yr enw Newtown White Stars ac roeddent yn un o aelodau dechreuol Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Ar hyn o bryd maent yn cystadlu yn Uwch Gynghrair Cymru.

Dywedodd Owen Durbridge, Ysgrifennydd y Clwb: “Gydag 1 o bob 4 yn byw gyda chyflwr iechyd meddwl, rydym eisiau gwneud yn siŵr fod Clwb Pêl-droed y Drenewydd yn helpu’r cefnogwyr a’r gymuned.”

Mae Clwb Pêl-droed y Drenewydd yn cynnal eu sesiynau hyfforddi bob dydd Mercher rhwng 12.30pm a 2.00pm. Dilynwch y ddolen isod i gofrestru’ch diddordeb drwy lenwi’r ffurflen, a byddwn yn cysylltu â chi’n fuan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag
Owen, Ysgrifennydd y Clwb yng Nghlwb Pêl-droed y Drenewydd
07967 979089
owen.durbridge@sky.com


Clwb Pêl-droed Wrecsam

Roedd Clwb Pêl-droed Wrecsam a ffurfiwyd yn 1864, sy'n golygu ei fod yn y clwb hynaf yng Nghymru a'r tîm pêl-droed proffesiynol trydydd hynaf yn y byd . Ers Awst 2011 Wrecsam wedi bod yn glwb pêl-droed sy'n eiddo gefnogwr ac ar hyn o bryd yn cystadlu yn y Gynghrair Genedlaethol , y pumed haen Pêl-droed Lloegr.

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam yn cynnal eu sesiynau hyfforddi bob dydd Mercher rhwng 4.30pm a 6.00pm yn Plas Madoc Sports Centre. Dilynwch y ddolen isod i gofrestru’ch diddordeb drwy lenwi’r ffurflen, a byddwn yn cysylltu â chi’n fuan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag
Matthew, Cydlynydd Brosiectau Pêl-droed yn The Racecourse Community Foundation 

07792 788623
matt.jones@glyndwr.ac.uk


Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd

Roedd Clwb Pêl-droed Sirol Casnewydd a sefydlwyd yn wreiddiol yn 1912. Mae'r clwb yn chwarae ar hyn o bryd yng Nghynghrair 2 y Cynghrair Pêl-droed Lloegr , y pedwerydd haen o bêl-droed Saesneg.

Mae Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd yn cynnal eu sesiynau hyfforddi bob dydd Iau rhwng 1.00pm a 2.30pm yn PlayFootball Newport. Dilynwch y ddolen isod i gofrestru’ch diddordeb drwy lenwi’r ffurflen, a byddwn yn cysylltu â chi’n fuan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag 
Norman, Swyddog Datblygu Cymunedol 
07468 723636
community@newport-county.co.uk