we-wear-the-same-shirt-merthyr-cy.pngwe-wear-the-same-shirt-newtown-cy.pngwe-wear-the-same-shirt-national-cy.pngwrexham_cy.jpgnewport_cy.jpg

R’yn Ni’n Gwisgo’r Un Crys*

*Rydym i gyd yn rhan o'r un tîm waeth beth yw ein problemau iechyd meddwl.

Dywed bron naw o bob deg person â phroblemau iechyd meddwl
eu bod yn wynebu stigma a gwahaniaethu.

  Find out more

 

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Amser i Newid Cymru i gyflwyno rhaglen hyfforddiant pêl-droed gynhwysfawr i bobl sy’n dioddef gan broblemau iechyd meddwl ynghyd ag ymgyrch genedlaethol i ymladd y stigma yn erbyn afiechyd meddwl a chodi ymwybyddiaeth o’r problemau...

  Find out more

 

Clwb Pêl-droed Tref Merthyr

“Mae agweddau negyddol at salwch meddwl yn broblem fawr ym Merthyr, a thrwy gymryd rhan yn y rhaglen gallwn gael effaith bositif yn syth ar fywyd rhywun. Nid oes neb ym Merthyr wedi cynnig gwneud rhywbeth i geisio taclo’r stigma, felly roeddem yn falch iawn o gael cymryd rhan yn hyn!”

Elliott Evans, Swyddog Datblygu Cymunedol
Clwb Pêl-droed Tref Merthyr

  Find out more

 
 

Clwb Pêl-droed y Drenewydd

“Gydag 1 o bob 4 yn byw gyda chyflwr iechyd meddwl, rydym eisiau gwneud yn siŵr fod Clwb Pêl-droed y Drenewydd yn cynnal y cefnogwyr a’r gymuned.”

Owen Durbridge, Ysgrifennydd
Clwb Pêl-droed y Drenewydd

  Find out more

 

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Roedd Clwb Pêl-droed Wrecsam a ffurfiwyd yn 1864, sy'n golygu ei fod yn y clwb hynaf yng Nghymru a'r tîm pêl-droed proffesiynol trydydd hynaf yn y byd . Ers Awst 2011 Wrecsam wedi bod yn glwb pêl-droed sy'n eiddo gefnogwr ac ar hyn o bryd yn cystadlu yn y Gynghrair Genedlaethol , y pumed haen Pêl-droed Lloegr.

  Find out more

 
 

Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd

Roedd Clwb Pêl-droed Sirol Casnewydd a sefydlwyd yn wreiddiol yn 1912. Mae'r clwb yn chwarae ar hyn o bryd yng Nghynghrair 2 y Cynghrair Pêl-droed Lloegr , y pedwerydd haen o bêl-droed Saesneg.

  Find out more